Aktualności | Salos | Kancelaria | Kontakt
Parafia pw. Opatrzności Bożej Rzeszów
Czerwiec poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi, którego właśnie w tym czasie czcimy w sposób szczególny w nabożeństwach dedykowanych Jego Najświętszemu Sercu. Jest ono - jak nauczał papież Leon XIII - "symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości" Jezusa do wiernych.

Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: "Cieszę się, że ta pobożna praktyka, aby codziennie w miesiącu czerwcu odmawiać albo śpiewać Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest w Polsce taka żywa i ciągle podtrzymywana".

Miejsce to wybrał Pan,
aby wysłuchać nas.


"O jutrze masz wiedzieć to jedynie, że Opatrzność Boża wstanie dla ciebie wcześniej niż słońce."
Henri Lacordaire
Strona Salosu Zobacz
Ogłoszenia
Z życia parafii
Liturgia dnia
Intencje
Archiwum
Duszpasterze
Historia parafii
Sakramenty
Nabożeństwa
Liturgiczna Służba Ołtarza
Dziewczęca Służba Maryjna
Grupy parafialne
Kancelaria
Historia zgromadzenia
Jan Bosco
Przesłanie ks. generała
Duchowość salezjańska
Salezjanie współpracownicy
200-lecie ur. św. J.Bosco
Kawiarenka
Sala multimedialna
Małe oratorium
Sport i rekreacja
Pojęcia
Dogmaty
Galeria
Media
SALEZJANIE
Historia Zgromadzenia niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Liturgia dnia


Pełna wersja Liturgii dnia
Msze święte
DNI POWSZEDNIE
7:00, 8:00, 18:00
SOBOTA - Msza św. niedzielna
18:00
NIEDZIELA I ŚWIĘTA
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 16:00, 18:00
ŚWIETA W DNI PRACY
7:00, 8:00, 16:00, 18:00
Godzinki o NP. NMP - niedziela
6:30
Sakrament Chrztu - druga niedziela miesiąca
11:30
Diecezja Rzeszowskia16.06.2019 r.
Uroczystość
Trójcy
Przenajświętszej
1. W Uroczystość Bożego Ciała, 20 czerwca
2019 r.
w Rzeszowie odbędzie się procesja centralna po Mszy Świętej o godz. 9:00. Rozpoczęcie procesji pod rzeszowską Farą. Zapraszamy do licznego udziału we Mszy Świętej i procesji.
2. Zapraszamy na Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2019, który odbędzie się w Boże Ciało
20 czerwca 2019 r. w Parku Sybiraków na os. Baranówka w Rzeszowie.
Początek o godz. 19:00. Wstęp wolny.
3. W dniach 21-22 czerwca 2019 r. odbędzie się 7 finał Festiwalu Wiary pod hasłem: Miłosierni mocą Ducha Bożego. W piątek w parafii św. Judy Tadeusza o godz. 20:00 Teatr Przedmieście wystawi spektakl "PODRÓŻ" o Józefie Egipskim.
W sobotę zapraszamy
na Halę Podpromie w Rzeszowie
(9:00-13:00; 15:00-18:00; 19:00-23:00).
Katechezy wygłoszą: Brat Piotr Szaro OFMCap., ks. dr Krzysztof Golas, Dobromir Makowski.
O godz. 20:30 Eucharystia.
Więcej informacji na www.festiwalwiary.pl
4. Zapraszamy do udziału w II Dniu Świętości Małżeństw i Rodzin wraz z Marszem dla Życia i Rodziny. Inicjatorem i honorowym Patronem wydarzenia jest Ksiądz Biskup Jan Wątroba. Będzie to okazja do modlitwy, duchowego wzrostu, świadectwa w obronie życia oraz dobrej zabawy dzięki licznym darmowym atrakcjom dla rodzin z dziećmi.
Dzień Świętości odbędzie się w Dzień Ojca
23 czerwca 2019 r.
Początek w kościele św. Jadwigi przy ul. Rejtana w Rzeszowie
godz. 13:00 Adoracja
godz 14:00 Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Rzeszowskiego
godz. 15:00 Marsz dla Życia i Rodziny
godz. 16:00 Festiwal rodzinny w Parku Papieskim w Rzeszowie
godz. 20:00 Uwielbienie.
Szczegóły na www.dzienswietoscirodzin.pl
oraz na plakatach.
5. Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
odbędzie się:
25 września 2019 r.
(szkoły z Jasła i Gorlic)
26 września 2019 r.
(szkoły powiatu rzeszowskiego, strzyżowskiego, ropczycko-sędziszowskiego)
27 września 2019 r.
(Rzeszów). 
6. Zapraszamy na konferencję dla ludzi przedsiębiorczych "Myśl na większą skalę", która odbędzie się pod patronatem m. in. Biskupa Rzeszowskiego w Politechnice Rzeszowskiej
dnia 24 czerwca 2019 r.
Szczegółowe informację na
www.nawiekszaskale.pl
Parafia pw. Opatrzności Bożej Rzeszów
Historia zgromadzenia Salezjańskiego
Zgromadzenie
Zgromadzenie Salezjańskie czyli Towarzystwo św. Franciszka Salezego zostało założone przez św. Jana Bosko w drugiej połowie XIX w. w Turynie. Ksiądz Bosko, duszpasterz i opiekun, ojciec i nauczyciel opuszczonej, pozbawionej środków do życia turyńskiej młodzieży wielokrotne był zachęcany do zapewnienia przyszłości założonym przez siebie oratoriom poprzez powołanie do życia zgromadzenia zakonnego. Zachęty płynęły nie tylko ze strony kościelnych hierarchów, ale także od ówczesnego rządu, który pomimo przeciwnej Kościołowi orientacji politycznej widział potrzebę kontynuowania dzieła wychowania zapoczątkowanego przez „kapelana włóczęgów”.
Powstanie
Św. Jan Bosko korzystając z poparcia papieża Piusa IX oraz z praktycznych wskazówek ówczesnego ministra Ratazziego, pomimo obowiązującego prawa kasaty zakonów, 13 kwietnia 1874 roku doprowadził do zatwierdzenia reguł Zgromadzenia Salezjańskiego przez Stolicę Apostolską. Od pierwszych lat istnienia dzieło turyńskiego świętego cechowało ogromny dynamizm rozwoju. W roku 1888 (rok śmierci ks. Bosko) jego zgromadzenie liczyło 774 członków i 57 wspólnot zakonnych w dziewięciu państwach Europy i Ameryki.Salezjanie – jako kapłani, bądź jako bracia zakonni (koadiutorzy), kontynuują dzieło swojego założyciela urzeczywistniając tajemnicę zbawienia przede wszystkim w życiu młodzieży.
Charyzmat
Charyzmat salezjański urzeczywistnia się w różnych formach pracy i zaangażowania duszpasterskiego: na polu wychowania, misji, ewangelizacji poprzez środki społecznego przekazu oraz prowadzenie różnych ośrodków duszpasterskich szczególnie w środowiskach ubogich. Zgromadzenie wychowawców. Głównym posłannictwem zgromadzenia jest jednak wychowanie młodzieży. Ksiądz Bosko określił metodę wychowawczą przez siebie wypracowaną jako system prewencyjny, bądź zapobiegawczy. Metoda ta stanowi owoc syntezy geniuszu wychowawczego ks. Bosko, osiągnięć nauk pedagogicznych i inspiracji płynących z Ewangelii oraz tradycji chrześcijańskiej.
System prewencyjny
System prewencyjny opiera się na trzech filarach:
- dobroci
- rozumie
- religii
Dobroć okazywana wychowankowi stanowi podstawowy „budulec” relacji przyjaźni i zaufania. Księdzu Bosko zależało, aby wychowanek sam potrafił odkrywać w wychowawcy postawę miłości i ofiarowane mu dobro.
Do osiągnięcia tego celu potrzeba było odwoływania się do rozumu wychowanka poprzez cierpliwe wyjaśnianie i uzasadnianie wydawanych poleceń. Zasada rozumności dotyczyła również kompetencji wychowawcy jako świadomego „reżysera” akcji wychowania. W religii ks. Bosko znalazł źródło motywacji do stawiania sobie wymagań i robienia postępów w pracy nad swoją osobowością.
Celem wychowania było dla św. Jana Bosko zbawienie młodzieży rozumiane w perspektywie jej egzystencjalnej sytuacji: „Chcę byście byli dobrymi chrześcijanami i uczciwymi obywatelami”, „pragnę byście byli szczęśliwi tutaj na ziemi i w przyszłości w niebie”.
Warunkiem skuteczności metody prewencyjnej jest tzw. asystencja czyli stała obecność wychowawcy wśród wychowanków i pełen serdeczności bezpośredni kontakt z nimi.
Przybycie na ziemie Polskie
Przyjmuje się, że pierwsi salezjanie przybyli na polskie ziemie w 1898 r. Jednak pierwszym miejscem działalności wychowawczej na wzór Księdza Bosko było Miejsce Piastowe: zainicjował ją bł. Bronisław Markiewicz w 1892 r. Ze względu na skomplikowane losy założyciela zgromadzenia Michalitów – cezurą wyznaczającą początek dzieła salezjańskiego w naszym kraju stała się wspomniana data: w 1898 r. w Oświęcimiu salezjanie objęli ruiny podominikańskiego klasztoru i kościoła oraz otworzyli pierwszy zakład wychowawczy dla chłopców, a zaraz potem gimnazjum. Właśnie ta placówka stała się dla polskich salezjanów domem macierzystym.
Oświęcim był także siedzibą pierwszego nowicjatu (1903/4 r.) oraz Inspektorii Austro-Węgierskiej, która rozpadła się rok po odzyskaniu niepodległości przez Polskę – w 1919 r. Powstała wówczas Inspektoria Polsko-Jugosławiańska p.w. św. Stanisława Kostki (której inspektorat trzy lata później przeniósł się z Oświęcimia do Warszawy). Od 1933 r. Polska miała dwie własne prowincje: warszawską i krakowską (Inspektoria św. Jacka). Świadczyło to o bardzo prężnym rozwoju Towarzystwa Salezjańskiego w naszym kraju; w tym czasie należało do niego już 571 Polaków. Salezjanie zakładali szkoły, prowadzili domy dziecka i oratoria.
II Wojna Światowa
Podczas drugiej wojny światowej niemal wszystkie z 46 placówek obsługiwanych przez 645 salezjanów zostały zamknięte. Przeszło 140 salezjanów znalazło się w więzieniach, obozach koncentracyjnych lub na wygnaniu. Wielu z nich dało świadectwo heroicznej miłości Boga i Ojczyzny: m.in. bł. Józef Kowalski, więzień Auschwitz, który został zamordowany za… posiadanie i odmowę podeptania różańca oraz pięciu błogosławionych oratorianów (tzw. „Piątka Poznańska”). Franciszek Kęsy, Edward Klinik, Jarogniew Wojciechowski, Czesław Jóźwiak i Edward Kazimierski zostali zgilotynowani w Dreźnie w 1942 r. za „zdradę Trzeciej Rzeszy”. W więzieniu zachowali spokój i niespotykaną pogodę ducha, a dowodem głębokiej i niezachwianej wiary były napisane przez nich listy. 62 księży i braci koadiutorów zginęło śmiercią, która miała wszelkie oznaki męczeństwa.
W latach 1939-45 życie straciło w sumie 114 salezjanów, kolejnych dwustu rozproszyło się po świecie. Po wojnie trzynaście placówek, w tym pięć o charakterze oświatowym (m. in. w Wilnie i Lwowie), znalazło się za granicą. Pozostałe szybko odbudowano. Z drugiej strony pojawiły się nowe możliwości pracy na ziemiach zachodnich i północnych (tzw. Ziemie Odzyskane). Zwłaszcza na zachodzie kraju salezjanie przejęli wiele parafii opuszczonych przez niemieckie duchowieństwo.
Po wojnie
Ogromne potrzeby były w dziedzinie szkolnictwa i oświaty: salezjanie wychodzili im naprzeciw i w 1948 r. prowadzili 22 szkoły:
- osiem zawodowych
- cztery gimnazja zawodowe
- sześć gimnazjów i liceów ogólnokształcących
- cztery niższe seminaria duchowne
A ponadto prowadzili 23 internaty, 16 domów dziecka, dwie bursy, 22 oratoria.
Salezjańska działalność wychowawczo-oświatowa tuż po wojnie cieszyła się ogromnym uznaniem społecznym, a co za tym idzie poparciem władz szkolnych i politycznych. Niestety nie trwało to zbyt długo: władza ludowa konkurencji w edukacji i wychowaniu nie tolerowała. Wszystkie szkoły prowadzone przez salezjanów upaństwowiono lub zlikwidowano w latach pięćdziesiątych, najpóźniej na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Wyjątek stanowiła Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, która funkcjonowała przez cały okres PRL.
Mimo tego, że praktycznie jedyną możliwością pracy była posługa w parafiach, zgromadzenie nadal dynamicznie się rozwijało. Potwierdza to kolejny podział: w 1979 r. powstały dwie nowe inspektorie – w Pile i we Wrocławiu. Liczba współbraci wynosiła wówczas 938 i z roku na rok wzrastała. Na stulecie przybycia salezjanów do Polski było ich ok. 1200.
Salezjanie dzisiaj
Po upadku komunizmu, członkowie Towarzystwa św. Franciszka Salezego mogli wreszcie wrócić do specyficznej dla siebie działalności wychowawczej wśród młodzieży. W czterech inspektoriach powstały liczne ośrodki wychowawcze, szkoły różnego rodzaju i szczebla, bursy, internaty, centra kształcenia, nie wspominając o oratoriach. Obecnie salezjanie prowadzą ponad 30 ośrodków oświatowych (szkoły lub zespoły szkół): na tle ok. 500 szkół katolickich w Polsce jest to znaczący procent. Ponadto salezjanie prowadzą własną działalność wydawniczą, wysyłają misjonarzy do wielu krajów na wszystkich kontynentach, pracują jako naukowcy i wykładowcy na wyższych uczelniach (nie tylko katolickich).
Ich celem nadrzędnym nadal jednak pozostaje wychowywanie młodych ludzi na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli.
Salezjanie w świecie
Obecnie ponad 16 tysięcy Salezjanów kontynuuje pracę św. Jana Bosko w 128 krajach, na wszystkich kontynentach. W 97 inspektoriach istnieje 1849 wspólnot zakonnych zaangażowanych w prowadzenie różnego rodzaju działalności wychowawczo- duszpasterskiej.
Praca wychowawczo-duszpasterska wśród dzieci i młodzieży:
Rodzaj Ilość Podopieczni
Oratoria 1 325 479 400
Szkoły podstawowe, gimnazja, licea 961 857 847
Szkoły zawodowe i rolnicze 520 167 226
Internaty i bursy 448 39 471
Ośrodki wychowawcze i resocjalizacyjne
270 41 385
Centra dla imigrantów 44 92 343
Ośrodki dla trędowatych 6 2 874
Centra medyczne 66 177 176
Inne ośrodki asystencji socjalnej 178 143 024
Praca duszpasterska:
Rodzaj Ilość
Parafie 1 047
Parafie misyjne 216
Centra misyjne 44
Parafie "ad personam" 267
Kaplice publiczne
231
Sanktuaria i bazyliki 100
Ewangelizacja poprzez środki masowego przekazu:
Rodzaj Ilość
Inspektorialne ośrodki przekazu społecznego
58
Wydawnictwa 50
Drukarnie 56
Ośrodki przygotowujące pomoce audiowizualne 29
Księgarnie
110
Centra obróbki danych 35
Rozgłośnie radiowe 27
Stacje radiowo-telewizyjne 18
Strony internetowe 900
Rodzina Salezjańska
Niedługo po założeniu Towarzystwa św. Franciszka Salezego ks. Bosko podjął podobną inicjatywę w odniesieniu do świata żeńskiego: razem z Marią Dominiką Mazzarello założył Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (siostry salezjanki, 1872). Wreszcie w 1876 r. powołał do życia Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich, złożone z osób świeckich (choć mogli do niego należeć także duchowni), którego celem było wspomaganie w pracy wychowawczej. Tak powstał zrąb Rodziny Salezjańskiej w sensie ścisłym, do której dołączyli jeszcze Byli Wychowankowie Salezjańskich szkół i innych instytutów wychowawczych.
W chwili obecnej (stan z 2006 r.) rodzina ta rozrosła się do 23 grup i obejmuje ponad 420 tys. osób na całym świecie. Poszczególni członkowie są przyjmowani na mocy decyzji Przełożonego Generalnego salezjanów – ojca całej Rodziny Salezjańskiej.
Elementy wspólne dla całej Rodziny salezjańskiej:
1. Powołanie salezjańskie - współudział w charyzmacie ks. Bosko
2. Młodzieżowe posłannictwo
3. Ludowe posłannictwo
4. Duch salezjański - styl życia i działania
5. Związek z Założycielem Rodziny Salezjańskiej i jego następcami jako ośrodkiem jedności
Parafia pw. Opatrzności Bożej w Rzeszowie
35-310 Rzeszów, ul. W. Świadka 5A
www:salezjanie.rzeszow.pl
e-mail: kancelaria@salezjanie.rzeszow.pl

Aktualności | Salos | Kancelaria | Kontakt
Copyright © 2014 All Rights Reserved
Od 01.09.2014 r. naszą stronę
odwiedziło 379544 osób
hostingcitynet.rzeszow.pl