Aktualności | Salos | Kancelaria | Kontakt
Parafia pw. Opatrzności Bożej Rzeszów
Czerwiec poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi, którego właśnie w tym czasie czcimy w sposób szczególny w nabożeństwach dedykowanych Jego Najświętszemu Sercu. Jest ono - jak nauczał papież Leon XIII - "symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości" Jezusa do wiernych.

Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: "Cieszę się, że ta pobożna praktyka, aby codziennie w miesiącu czerwcu odmawiać albo śpiewać Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest w Polsce taka żywa i ciągle podtrzymywana".

Miejsce to wybrał Pan,
aby wysłuchać nas.


"O jutrze masz wiedzieć to jedynie, że Opatrzność Boża wstanie dla ciebie wcześniej niż słońce."
Henri Lacordaire
Strona Salosu Zobacz
Ogłoszenia
Z życia parafii
Liturgia dnia
Intencje
Archiwum
Duszpasterze
Historia parafii
Sakramenty
Nabożeństwa
Liturgiczna Służba Ołtarza
Dziewczęca Służba Maryjna
Grupy parafialne
Kancelaria
Historia zgromadzenia
Jan Bosco
Przesłanie ks. generała
Duchowość salezjańska
Salezjanie współpracownicy
200-lecie ur. św. J.Bosco
Kawiarenka
Sala multimedialna
Małe oratorium
Sport i rekreacja
Pojęcia
Dogmaty
Galeria
Media
AKTUALNOŚCI
Z życia parafii niedziela, 16 czerwca 2019 r.
Liturgia dnia


Pełna wersja Liturgii dnia
Msze święte
DNI POWSZEDNIE
7:00, 8:00, 18:00
SOBOTA - Msza św. niedzielna
18:00
NIEDZIELA I ŚWIĘTA
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 16:00, 18:00
ŚWIETA W DNI PRACY
7:00, 8:00, 16:00, 18:00
Godzinki o NP. NMP - niedziela
6:30
Sakrament Chrztu - druga niedziela miesiąca
11:30
Diecezja Rzeszowskia16.06.2019 r.
Uroczystość
Trójcy
Przenajświętszej
1. W Uroczystość Bożego Ciała, 20 czerwca
2019 r.
w Rzeszowie odbędzie się procesja centralna po Mszy Świętej o godz. 9:00. Rozpoczęcie procesji pod rzeszowską Farą. Zapraszamy do licznego udziału we Mszy Świętej i procesji.
2. Zapraszamy na Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2019, który odbędzie się w Boże Ciało
20 czerwca 2019 r. w Parku Sybiraków na os. Baranówka w Rzeszowie.
Początek o godz. 19:00. Wstęp wolny.
3. W dniach 21-22 czerwca 2019 r. odbędzie się 7 finał Festiwalu Wiary pod hasłem: Miłosierni mocą Ducha Bożego. W piątek w parafii św. Judy Tadeusza o godz. 20:00 Teatr Przedmieście wystawi spektakl "PODRÓŻ" o Józefie Egipskim.
W sobotę zapraszamy
na Halę Podpromie w Rzeszowie
(9:00-13:00; 15:00-18:00; 19:00-23:00).
Katechezy wygłoszą: Brat Piotr Szaro OFMCap., ks. dr Krzysztof Golas, Dobromir Makowski.
O godz. 20:30 Eucharystia.
Więcej informacji na www.festiwalwiary.pl
4. Zapraszamy do udziału w II Dniu Świętości Małżeństw i Rodzin wraz z Marszem dla Życia i Rodziny. Inicjatorem i honorowym Patronem wydarzenia jest Ksiądz Biskup Jan Wątroba. Będzie to okazja do modlitwy, duchowego wzrostu, świadectwa w obronie życia oraz dobrej zabawy dzięki licznym darmowym atrakcjom dla rodzin z dziećmi.
Dzień Świętości odbędzie się w Dzień Ojca
23 czerwca 2019 r.
Początek w kościele św. Jadwigi przy ul. Rejtana w Rzeszowie
godz. 13:00 Adoracja
godz 14:00 Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Rzeszowskiego
godz. 15:00 Marsz dla Życia i Rodziny
godz. 16:00 Festiwal rodzinny w Parku Papieskim w Rzeszowie
godz. 20:00 Uwielbienie.
Szczegóły na www.dzienswietoscirodzin.pl
oraz na plakatach.
5. Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę
odbędzie się:
25 września 2019 r.
(szkoły z Jasła i Gorlic)
26 września 2019 r.
(szkoły powiatu rzeszowskiego, strzyżowskiego, ropczycko-sędziszowskiego)
27 września 2019 r.
(Rzeszów). 
6. Zapraszamy na konferencję dla ludzi przedsiębiorczych "Myśl na większą skalę", która odbędzie się pod patronatem m. in. Biskupa Rzeszowskiego w Politechnice Rzeszowskiej
dnia 24 czerwca 2019 r.
Szczegółowe informację na
www.nawiekszaskale.pl
Parafia pw. Opatrzności Bożej Rzeszów
Z życia parafii
Zachęcamy do udziału wszystkich, którzy chcieliby pogłębić wiarę, zmierzyć się z życiowymi sprawami,
wspólnie pod przewodnictwem Światła Ducha Świętego dojść do Jezusa i trwać w Nim.
Są to spotkania współtworzone przez obecnych, z różnymi tematami jak:
miłość, czas, praca, ale też post, świętowanie, skarb pokoleń, wieczność ...

Zadbajmy, aby w nas, w naszym domu panowała radość, miłość i pasja życia !
Promieniujmy nią na zewnątrz, a jej duch udzieli się innym ...
Zmarł ks. Andzej Szpak 18.11.2017 r.
Historia życia zakonnego
Data Miejsce Funkcja
1959-1960 Kopiec nowicjat
26.07.1960 Kopiec pierwsze śluby zakonne
1960-1962 Oświęcim studia filozoficzne
1962-1965 Przemyśl, Kopiec, Pogrzebień asystencja
1965-1969 Lublin/Kraków studia teologiczne
07.07.1966 Kraków śluby wieczyste
13.06.1969 Kraków święcenia kapłańskie
1969-1970 Kopiec socjusz
1970 Cieszków katecheta
1970-1971 Częstochowa katecheta i duszpasterz powołaniowy
1971-1977 Wrocław - par. św. Michała katecheta
1977-1987 Przemyśl katecheta
1987-1991 Warszawa, ul. Kawęczyńska praca w ośrodku duszp.-młodzieżowym
1991-1993 Rumia katecheta, duszpasterz młodzieży uzależnionej
1993-1994 Polana duszpasterz
1994-1999 Sosnowiec duszpasterz
1999-2010 Rzeszów duszpasterz
2010-2017 Oświęcim - Zasole duszpasterz
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie !
Zmarł ks. Marian Król 02.03.2016 r.
Historia życia zakonnego ks. Mariana Króla
Data Miejsce Funkcja
1951-1952 Kopiec nowicjat
10.08.1952 Kopiec pierwsze śluby zakonne
1952-1954 Kraków postnowicjat
1954-1956 Goszcz, Kraków-Tyniecka asystencja
8.07.1958 Kraków śluby wieczyste
1956-1960 Kraków studia teologiczne
24.05.1960 Kraków święcenia kapłańskie
1960-1963 Kraków katecheta i opiekun służby liturgicznej
1963-1964 Przemyśl administrator
1964-1967 Lublin student
1967-1972 Przemyśl katecheta
1972-1974 Częstochowa dyrektor i proboszcz
1974-1977 Oświęcim-Zakład katecheta
1977-1982 Kraków-Tyniecka rektor kaplicy
1982-1985 Staniątki katecheta
1985-1989 Rzeszów katecheta
1989-1990 Kielce wikariusz dyrektora, duszpasterz i katecheta
1990-1992 Oświęcim-Zasole wikariusz dyrektora, duszpasterz i katecheta
1992-1997 Skawa wikariusz dyrektora, duszpasterz i katecheta
1997-2001 Witów duszpasterz i katecheta
2001 Oświęcim-Zakład spowiednik
2001-2010 Przemyśl-Lipowica duszpasterz
2010-2016 Rzeszów spowiednik i duszpasterz
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie !
Sprawozdanie duszpasterskie Parafii Opatrzności Bożej za 2014 rok 01.01.2015 r.
Kiedy kończy się rok kalendarzowy,
kiedy bardziej niż kiedykolwiek odczuwamy upływ czasu,
my wraz z Kościołem wracamy w świętej liturgii do początku.
Na początku było Słowo.
To Słowo, które Ciałem się stało i które pojawia się wśród nas w postaci dziecka, przywraca młodość starzejącemu się światu i starzejącym się ludziom.
Przeżywajmy ten sylwestrowy dzień i wieczór razem
z Jezusem, bo On przywraca nam młodość.
Chcemy tego dnia spojrzeć wstecz.
Chcemy spojrzeć w prawdzie.


Bo minął czas w którym w naszym kościele:
zostało ochrzczonych 60 dzieci;
do I komunii przystąpiło 72 dzieci (w tym 35 z naszej parafii);
sakrament bierzmowania przyjęło 42 młodzieży;
pobłogosławiono 23 pary małżeńskie;
zostało odprowadzonych na wieczny spoczynek 40 osób,
z czego 12 pogrzebów odbyło się poza naszą parafią;
udzielono około 160 tysięcy komunii świętej.
około 60 chorych było objętych co miesięczną opieką sakramentalną.
dekretem ks. Biskupa parafia powiększyła się o nowych mieszkańców.

Oprócz duszpasterstwa ogólnego nasza parafia prowadziła działalność duszpasterską:
w 15 grupach osób dorosłych;
duszpastersko - wychowawczą w 7 grupach dziecięco młodzieżowych;
oraz przez katechizację w 3 przedszkolach, szkole podstawowej i gimnazjum.

W mijającym roku podejmowanych było dużo różnych inicjatyw min.:
ogólno duszpasterskich
rekolekcje wielkopostne i dni skupienia;
prowadzone co tygodniowe i miesięczne nabożeństwa;
uroczystość intronizacji NSPJ;
przyjęcie relikwii św. Marii de Mattias;
coroczne pielgrzymki;
duszpasterstwa młodzieżowego
półkolonie w ferie zimowe;
wyjazdy dla dzieci i młodzieży;
wakacyjne obozy nad morzem, w górach i obóz sportowy;
Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej.

Korzystaliśmy jako Parafia z dobroci wielu osób.
Tu pragnę podziękować kapłanom służącym tej wspólnocie sprawowaniem liturgii,
spowiedzią, kierownictwem duchowym, katechizowaniem, zaangażowaniem w grupy oratoryjne i grupy
dorosłych.
Podziękowania za swoją pracę składam poprzedniemu proboszczowi ks. Sławomirowi
Zdolińskiemu.
Dziękuję Społecznemu Komitetowi Budowy Kościoła za ich doradztwo, gotowość
pomocy, dyżury w "pod krzyżami".
Dziękuję grupom, które w różny sposób służą naszej wspólnocie parafialnej:
- służbie liturgicznej, dziewczęcej służbie Maryjnej;
- panom kościelnym i organistom;
- pani Katarzynie i różom różańcowym;
- kołu Caritas i kołu misyjnemu;
- wszystkim wspólnotom modlitewnym;
- grupom formacyjnym dzieci, młodzieży, dorosłych,
- wszystkim modlącym się,
Dziękuję Zarządowi i Pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej Nowe Miasto za
porządkowanie i utrzymanie zieleni i obejścia kościoła.
Dziękuję wszystkim indywidualnym osobom, które w sposób systematyczny podejmują
wysiłek dbania o naszą świątynię i wspólnotę parafialną.
Dziękuję wszystkim wspierającym modlitewnie i finansowo inwestycje naszego kościoła:
W tym roku do największych możemy zaliczyć:
- wykonanie odwodnienia i wyłożenie kostką brukową placu przy kancelarii;
- modernizację kotłowni gazowej i wykonanie systemu grzewczego w kościele.


Świadomi tego jak wiele otrzymaliśmy od Boga i również świadomi własnych błędów, uchybień i grzechów potrzebujemy wypowiedzieć słowo przepraszam.Zachęcając do wzajemnych przeprosin, również słowo przepraszamy kierujemy do wszystkich wobec których jako duszpasterze w jakikolwiek sposób zawiniliśmy.
ks. Kazimierz Drozd
Lista zmarłych w 2014 roku z Parafii Opatrzności Bożej 28.12.2014 r.
Nr Pogrzeby w parafii Nr Pogrzeby poza parafią
1 Pacyna Leszek 1 Ciebiera Ewelina
2 Ostrowska Stanisława 2 Żyłka Tadeusz
3 Kaławaj Bolesław 3 Szeląg Maria
4 Kieś Grażyna 4 Jendruszczak Danuta
5 Probola Tadeusz 5 Styka Krystyna
6 Kaczor Helena 6 Biały Bronisław
7 Kisiel Andrzej 7 Solecki Zdzisław
8 Bury Genowefa 8 Rachwałowski Stranisław
9 Rogowska Władysława 9 Draus Czesław
10 Futera Jadwiga 10 Dec Henryk
11 Kawa Stanisława 11 Kret Grzegorz
12 Cyrek Eugenia 12 Piróg Maria
13 Dubiel Grzegorz    
14 Ożóg Lesław    
15 Smola Jan    
16 Burak Maria    
17 Chrostowski Bronisław    
18 Kacała Ryszard    
19 Tereszko Marek    
20 Kania Władysław    
21 Fołta Stanisław    
22 Czarnota Zofia    
23 Kozłowska Danuta    
24 Puk Krzysztof    
25 Stroińska Barbara    
26 Słapińska Stanisława    
27 Sowa Stefania    
28 Nowak Ganowefa    
PLAN KOLĘDY 21.12.2014 r.
Wizytę duszpasterską kolędę rozpoczniemy
w poniedziałek 29 grudnia
.
Plan kolędy jest umieszczony na stronie internetowej, oraz wywieszony w gablocie w przedsionku kościoła.
PLAN KOLĘDY

Data Dzień Tygodnia Rozpoczęcie Kolędy Ulice / Bloki
29.12.2014 Poniedziałek godz. 10:00 Dom Seniora
30.12.2014 Wtorek godz. 16:00 Popiełuszki 16, 20A, 22
03.01.2015 Sobota godz. 09:00 Świadka 3
05.01.2015 Poniedziałek godz. 16:00 Świadka 5
07.01.2015 Środa godz. 16:00 Popiełuszki 12
08.01.2015 Czwartek godz. 16:00 Podwisłocze 24
09.01.2015 Piątek godz. 16:00 Podwisłocze 26
10.01.2015 Sobota godz. 09:00 Podwisłocze 28
12.01.2015 Poniedziałek godz. 16:00 Podwisłocze 32, 32A, 38A
13.01.2015 Wtorek godz. 16:00 Podwisłocze 34
14.01.2015 Środek godz. 16:00 Podwisłocze 36
15.01.2015 Czwartek godz. 16:00 Podwisłocze 38
16.01.2015 Piatek godz. 16:00 Podwisłocze 38B
17.01.2015 Sobota godz. 09:00 Podwisłocze 40
19.01.2015 Poniedziałek godz. 16:00 Podwisłocze 18
20.01.2015 Wtorek godz. 16:00 Rejtana 22
21.01.2015 Środa godz. 16:00 Rejtana 24
22.01.2015 Czwartek godz. 16:00 Rejtana 26
23.01.2015 Piątek godz. 16:00 Popiełuszki 20, 28B, 30
24.01.2015 Sobota godz. 09:00 Świadka 1
26.01.2015 Poniedziałek godz. 16:00 Świadka 7
27.01.2015 Wtorek godz. 16:00 Podwisłocze 16
28.01.2015 Środa godz. 16:00 Popiełuszki 14
Zmiana granic Parafii p.w. Opatrzności Bożej w Rzeszowie 14.12.2014 r.
Październik miesiącem modlity różańcowej 28.09.2014 r.
Październik - to czas, kiedy bierzemy nasze różańce do ręki i zanosimy naszą modlitwę do Boga za przyczyną Maryi. Św. Jan Bosko nie wyobrażał sobie apostolatu wychowawczego bez tej modlitwy.
Drodzy parafianie, październik w tradycji Kościoła na całym świecie jest miesiącem poświęconym modlitwie różańcowej. W tym szczególnym roku jubileuszowym 200 – lecia urodzin Ks. Bosko, pragniemy na nowo przypomnieć znaczenie wstawiennictwa Maryi Wspomożycielki Wiernych w życiu naszego założyciela. Polecajmy w tym miesiącu w naszych modlitwach:
1. naszą parafię
2. wszystkich uczęszczających do naszego kościoła
3. młodzież, szczególnie tę najbardziej potrzebującą
4. prośmy o dobry wybór nowej Rady Parafialnej.
Różaniec w życiu Księdza Bosko
Sen o wężu - zachęta do modlitwy różańcowej
W jednym ze snów ksiądz Bosko jest wyprowadzony przez przewodniczkę na łąkę, na której widzi grubego, długiego na osiem metrów węża. Chce uciekać, lecz Przewodniczka powstrzymuje go i zachęca go do walki. Razem biorą sznur, rozciągają go nad karkiem potwora, uderzają, a potem zawiązują na szyi gada pętlę. Wąż się rzuca, uderza cielskiem o ziemię, aż jego ciało zaczyna rozrywać się na strzępy. Przewodniczka zwija sznur i chowa go do skrzynki. Po otwarciu skrzynki widać, że sznur ułożył się w słowa Zdrowaś Maryjo. W tej chwili Przewodniczka wyjaśnia: Wąż przedstawia demona, a sznur modlitwę Zdrowaś Maryjo, a raczej różaniec, który stanowi kontynuację Zdrowaś. Nim można pokonać, zwyciężyć i zniszczyć piekielne demony. Niestety, w wizji sennej, ku przerażeniu księdza Bosko, niektórzy chłopcy zbierali kawałki wężowego mięsa, jedli i zatruwali się nim.
Oto jeden z cudów dokonanych przez Ks. Bosko za wstawiennictwem Maryi Wspomożycielki Wiernych.
Przywrócenie wzroku
Któregoś dnia przyprowadzono do Księdza Bosko niewidomą dziewczynkę. Mała kilka lat. Chorowała na oczy, a potem zupełnie straciła wzrok. Ksiądz Bosko położył na swojej dłoni mały medalik z wizerunkiem Maryi Wspomożycielki i zapytał dziewczynkę, co widzi. Dziewczynka powoli zwróciła głowę w kierunku dłoni Księdza Bosko i bezbłędnie rozpoznała medalik. Szczegółowo opisała też, co się na nim znajduje. Kiedy medalik upadł na podłogę, bez trudu go odnalazła. Potem w Bazylice Maryi Wspomożycielki w Turynie razem z rodziną dziękowała Bogu za przywrócenie jej wzroku. Kilka lat później dziewczynka ta wstąpiła do Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych (sióstr salezjanek).
Różaniec dla młodzieży…
Pewnego razu, spotykając się z markizem d'Azeglio, który przyszedł do Oratorium, by obejrzeć rozwijające się dzieło, ksiądz Bosko pokazał mu cały dom, przedstawił wszelkie projekty pracy na przyszłość, regulamin dnia wychowanków. Markiz każdą rzecz podziwiał i chwalił, jednak uważał, iż ksiądz Bosko traci zbyt dużo czasu na długie modlitwy, a szczególnie na tę, którą powtarza się 50 razy. Wręcz zachęcał, by ją wyeliminować z harmonogramu dnia. Ksiądz Bosko zdecydowanie odpowiedział, że dla niego ta modlitwa jest podstawą wszelkiej działalności i prędzej pozostawiłby inne ważne rzeczy lub też wspaniałe przyjaźnie, ale na pewno nie różaniec.
Ksiądz Bosko propagował bardzo mocno modlitwę różańcową wśród młodzieży. Niektórzy byli jej przeciwnikami, mówiąc Mu, aby zamiast recytowania różańca pozostawić tylko modlitwy wspólne odmawiane na głos. Święty wiedział jednak, że młodzież, gdy się nie modli na głos, to trudno będzie, by modliła się w myślach czy na rozmyślaniu. Znał, bowiem dobrze psychikę młodzieży. Uważał, że nawet, jeśli będzie to modlitwa tylko "słowami", to i tak jest już duży sukces, bo wówczas skutecznie oddala od siebie szatana.
Dla księdza Bosko różaniec był modlitwą bardzo prostą, bo nawet najmniejsi mogli się jej nauczyć, a zarazem trudną, bo wymaga kontemplacji życia i działalności Jezusa Chrystusa. Różaniec był punktem oparcia i spojrzenia na sytuacje z perspektywy Maryi kontemplującej swojego Syna. Maryja i różaniec były pomocą w pokonywaniu kryzysów dojrzewania. Przebywając wśród młodzieży, zawsze znalazł czas na modlitwę i odmówienie różańca. Różaniec był tak ważny dla księdza Bosko, iż nie mógł znaleźć wytłumaczenia dla salezjanina, który nie odmawiałby tej modlitwy. Jest to modlitwa, którą można modlić się wszędzie, nawet idąc do pracy, szkoły czy też wykonując niektóre prace.
Jan Bosko w modlitwie różańcowej widział codzienną pomoc w formowaniu i kształtowaniu życia swoich wychowanków.
Parafia pw. Opatrzności Bożej w Rzeszowie
35-310 Rzeszów, ul. W. Świadka 5A
www:salezjanie.rzeszow.pl
e-mail: kancelaria@salezjanie.rzeszow.pl

Aktualności | Salos | Kancelaria | Kontakt
Copyright © 2014 All Rights Reserved
Od 01.09.2014 r. naszą stronę
odwiedziło 379538 osób
hostingcitynet.rzeszow.pl